DSpace
 

DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Педагогічної і мистецької освіти >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Проектування позитивного життєвого простору особистості >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12949

Название: Культурно-освітній простір випускової кафедри як чинник формування професіоналізму майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
Авторы: Чорнощоков, А.Є.
Саєнко, Т.В.
Мужикова, І.М.
Ключевые слова: культурно-освітній простір
професіоналізм
майбутній вчитель
образотворче мистецтво
Issue Date: 2019
Краткий осмотр (реферат): Особливої актуальності в цьому аспекті протягом останніх років набула проблема формування професіоналізму в культурно-освітньому просторі педагогічного університету. Актуальність, теоретичне та практичне значення окресленої проблеми у системі вищої професійної освіти, недостатня її теоретична та методична розробленість, а також потреби сьогодення обумовили потребу дослідження. У працях вітчизняних дослідників проблемі професійної підготовки майбутніх фахівців з вищою освітою приділяється належна увага, зокрема таким її аспектам, як: сучасна філософія освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Скотний, Н. Скотна, В. Огнев’юк); теоретико-методологічні засади університетської освіти (В. Безклубенко, В. Бітаєв, Г. Васянович, С. Гончаренко, В. Курило, М. Лукашевич, В. Лутай, О. Мещанінов, С. Сисоєва); загальнопедагогічні засади організації навчального процесу у вищій школі (А. Алексюк, М. Євтух, В. Кушнір); розробка сучасних педагогічних технологій та їх упровадження у процес професійної підготовки фахівців (В. Биков, Т. Коваль, П. Стефаненко, М. Чепіль).
Описание: Чорнощоков А. Є. Культурно-освітній простір випускової кафедри як чинник формування професіоналізму майбутнього вчителя образотворчого мистецтва / А. Є. Чорнощоков, Т. В. Саєнко, І. М. Мужикова // Проектування позитивного життєвого простору особистості : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 – 19 квітня 2019 р., Полтава / [упоряд. О. І. Березан]. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2019. – С. 84-88.
URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12949
Appears in Collections:Проектування позитивного життєвого простору особистості

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Hornoschokov.pdf583,43 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback