DSpace
 

DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Природничих наук та менеджменту >
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
20 Каришинські читання >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9988

Название: Проблеми організації роботи на лекціях, семінарських заняттях та самостійної роботи студентів (на прикладі дисциплін суспільно-історичного циклу)
Авторы: Гурська, О.В.
Ключевые слова: викладач
вища освіта
лекція
семінарське заняття
навчальна діяльність студентів
навчальний процес у закладах вищої освіти
Issue Date: 2013
Краткий осмотр (реферат): В умовах реформування вищої освіти на дисципліни суспільно-історичного циклу покладаються важливі завдання. Вони пов’язані з соціальною адаптацією особистості і полягають у підготовці її до активного громадського життя та формуванні стійкої життєвої позиції. Також у формуванні загальнолюдських цінностей та глибокого патріотизму, широкої історичної свідомості, що дозволяє критично осмислювати минуле й сучасне та прогнозувати майбутнє. Основною формою навчання в вищих навчальних закладах являються лекційносемінарські заняття. Використовуючи лекції і семінари викладач допомагає студентам набути нові знання, формулювати нові проблеми, робити відкриття, висновки, бачити реальну оцінку своїх знань. В умовах кредитно-модульної системи в ВНЗ ІІ-ІІІ рівня акредитації приблизно 50% навчального матеріалу вивчається саме на лекціях та семінарах. Інші 50% – в ході самостійної роботи. Виходить увага викладача повинна рівноцінно розподілятися на всі три форми роботи.
Описание: Гурська О. В. Проблеми організації роботи на лекціях, семінарських заняттях та самостійної роботи студентів (на прикладі дисциплін суспільно-історичного циклу) / О. В. Гурська // Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі. XX Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2013 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – С. 103-105.
URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9988
Appears in Collections:20 Каришинські читання

Files in This Item:

File Description SizeFormat
47.pdf232,62 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback