DSpace
 

DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Природничих наук та менеджменту >
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
15 Каришинські читання >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7938

Название: Основні напрямки науково-дослідної роботи по вивченню лучних фітоценозів при підготовці вчителя біології
Авторы: Орлова, Л.Д.
Пазинич, Т.Ю.
Двірна, Т.С.
Ключевые слова: наукова діяльність
наукові дослідження
науково-дослідницька робота
підготовка
вчитель
вчитель біології
фітогенофонд
Issue Date: 2008
Краткий осмотр (реферат): Наукова діяльність є невід’ємною складовою освітнього процесу у вищих навчальних закладах України 3-4 рівнів акредитації, що сприяє інтеграції зусиль наукової і виробничої діяльності у підготовці спеціалістів і, таким чином, реалізує один із принципів Болонського процесу, а саме: єдність навчання і наукових досліджень. Наука у вищих навчальних закладах України є органічною частиною загальної структури наукової сфери України. Наукова діяльність у вищих навчальних закладах має особливе значення не тільки для модернізації освіти, але й сприяє посиленню ролі наукової та інноваційної складової соціально-економічному розвитку держави. Наукові дослідження здійснюють з метою одержання наукового результату. Науковий результат – нове знання, здобуте в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі наукового звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу.
Описание: Орлова Л. Д. Основні напрямки науково-дослідної роботи по вивченню лучних фітоценозів при підготовці вчителя біології / Л. Д. Орлова, Т. Ю. Пазинич, Т. С. Двірна // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 467-469.
URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7938
Appears in Collections:15 Каришинські читання

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OrlovaL.pdf773,4 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback