DSpace
 

DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Фізичного виховання та спорту >
Кафедра теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури >
Навчальні та методичні матеріали >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7783

Название: Зошит для виконання завдань самостійної та науково-дослідної роботи з дисципліни «Сучасні фітнес-технології»
Авторы: Корносенко, О.К.
Ключевые слова: технології
сучасні технології
фітнес
зошит
Issue Date: 2016
Краткий осмотр (реферат): Пріоритетним напрямом розвитку освіти є створення у вищому навчальному закладі необхідних умов для формування у студентів творчих здібностей та виховання здатності до саморозвитку як під час навчання, так і в подальшій професійній діяльності. Вагома роль у вирішенні обумовлених завдань належить самостійній та науково-дослідній роботі, які є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу, ефективним засобом розвитку творчого потенціалу студентів, способом підвищення рівня їхньої професійної компетентності. У процесі виконання завдань самостійної роботи студенти розширюють коло знань, кругозір, виховують вимогливість до себе, толерантне ставлення до протилежної думки, погляду, позиції, розвивають інтелектуальні здібності, потребу до самовдосконалення. Система професійної підготовки, яка включає науково-дослідну роботу спрямована на виховання фахівців-дослідників, яким притаманний високий динамізм і культ пошуку пізнання, а не лише отримання базових знань. Головними завданнями підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і фітнес-тренерів у самостійній і науково-дослідній діяльності є: оволодіння методиками самостійного розв’язання професійно-практичних завдань, методологією наукового пізнання; формування дослідницьких умінь і навичок глибокого аналізу ситуації, синтезу, узагальнення, інтерпретації отриманих результатів, творчого мислення; розвиток уміння планувати і прогнозувати результати своєї діяльності, ефективність організації праці; поглиблене вивчення навчального матеріалу; формування умінь працювати із навчальними комп’ютерними програмами. Навчальна дисципліна «Сучасні фітнес-технології» має на меті підвищення компетентності майбутніх фахівців фізичної культури в галузі оздоровлення і відновлення людини за допомогою сучасних традиційних засобів фізичного виховання і нетрадиційних систем оздоровлення. Опанування змістом цієї дисципліни дозволяє грамотно організувати навчально-тренувальний процес, індивідуально підібрати ступінь інтенсивності і рівень навантаження для дорослих і дітей. Організаційно-педагогічними умовами якісної професійно-практичної підготовки з дисципліни «Сучасні фітнес-технології», самовдосконалення і підвищення творчого потенціалу студентів є створення і використання навчально-методичного і технічного забезпечення, оптимальна й комфортна організація процесу виконання завдань самостійної та науково-дослідної роботи. Для реалізації цих умов нами розроблено зошит із відповідними задачами. Ця методична розробка включає завдання як репродуктивного рівня, які передбачають вирішення за відомим алгоритмом, так і творчого, – що потребують застосування досвіду професійної діяльності, здатності вирішувати ситуаційні задачі, уміння використовувати теоретичні знання на практиці.
Описание: Зошит для виконання завдань самостійної та науково-дослідної роботи з дисципліни «Сучасні фітнес-технології» : для студ. ф-тів фізичного виховання вищих пед. навч. закладів / уклад. О. К. Корносенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – 52 с.
URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7783
Appears in Collections:Навчальні та методичні матеріали

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kornosenko.pdf1,44 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback