DSpace
 

DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Наукові видання >
Педагогічні науки >
2016(66-67) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7509

Название: DIALOG WSCHODU Z ZACHODEM.O MOŻLIWEJ ZBIEŻNOŚCI JUDAIZMU I TAOIZMU W PERSPEKTYWIE ROZWOJU OŚWIATOWEGO I SPOŁECZNEGO
Авторы: Patalon, M.
Ключевые слова: taoizm
jońskia filozofia przyrody
Heraklit
stoicyzm
judaizm
dualizm
monizm
komplementarność przeciwieństw
Геракліт
християнство
іудаїзм
даосизм
іонійська школа філософії природи
стоїцизм
Еклізіаст
монізм
дуалізм
Книга Змін
компліментарність протилежностей
Issue Date: 2016
Издатель: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Краткий осмотр (реферат): W artykule wprowadzona jest analiza wartości duchowych i religijnych taoizmu ¬ koncepcji filozoficznej i religijnej starożytnych Chin i porównanie tej koncepcji z poglądami filozoficznymi i religijnymi Bliskiego Wschodu i Europy Zachodniej. Ta analiza została przeprowadzona z punktu widzenia pedagogiki religii, która zajmuje ważne miejsce w systemach edukacyjnych krajów Europy Zachodniej i USA. Autor ujawnia zasadniczę różnicę między taoizmem í dualistycznymi tradycjami filozoficznymi i religijnymi Zachodu, które sprzeciwiają duchowość i cielesność człowieka i mówią, że ostatecznym celem ludzkiego życia jest dotarcie do efemerycznej sfery ducha. Natomiast taoizm ma niezaprzeczalny monistyczny charakter, łącząc cielesność i duchowość człowieka jako integralny element jednolitego i harmonijnego świata. Artykuł ukazuje głęboko ważną rolę w taoizmu „Księgi Przemian”. W części końcowej artykułu podkreślono ważne znaczenie wartości edukacyjnej taoizmu. Wspomniano rowniez, że przedstawiciele pedagogiki religii w wielu krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych przez długi czas praktycznie zastosowuja przepisy edukacijne taoizmu. Autor wyraża nadzieje na rzecz realizacji tych przepisów w systemie edukacji w Polsce.
Описание: Patalon M. DIALOG WSCHODU Z ZACHODEM.O MOŻLIWEJ ZBIEŻNOŚCI JUDAIZMU I TAOIZMU W PERSPEKTYWIE ROZWOJU OŚWIATOWEGO I SPOŁECZNEGO / M/ Patalon // Педагогічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 66-67. – С. 3–10.
У статті представлено аналіз духовних цінностей даосизму філософсько-релігійної концепції стародавнього Китаю та співставлення цієї концепції з філософськими й релігійними вченнями Близького Сходу і Західної Європи. Цей аналіз здійснено з позицій педагогіки релігії, яка посідає важливе місце в освітніх системах західноєвропейських країн і США. Розкрито головну відмінність даосизму від дуалістичних західних філософсько-релігійних традицій, які, протиставляючи духовність і тілесність людини, уважають кінцевою метою людського життя досягнення ефемерного царства духу. Ця відмінність полягає в тому, що даосизм має незаперечно моністичний характер, поєднуючи тілесність і духовність людини як цілісний елемент єдиного і гармонійного світу. Глибоко розкрито важливу роль у даосизмі «Книги Змін». Підкреслено важливе освітнє й виховне значення ідей даосизму; зазначено, що представники педагогіки релігії багатьох європейських країн і США протягом тривалого часу глибоко вивчають і практично використовують ідеї даосизму. Висловлено сподівання щодо запровадження цих ідей в освітній системі Польщі.
URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7509
Appears in Collections:2016(66-67)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Patalon.pdf230,39 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback