DSpace
 

DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Історії та географії >
Кафедра географії, методики її навчання та туризму >
Наукові праці >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7391

Название: Дидактика географії
Авторы: Самойленко, В.М.
Топузов, О.М.
Вішнікіна, Л.П.
Діброва, І.О.
Ключевые слова: дидактика
географія
учні
шкільна географія
навчальна діяльність
географічні компетенції
підручний
комп’ютеризоване навчання
навчальний профес
навчально-пізнавальна діяльність
педагогічні технології
Issue Date: 2013
Краткий осмотр (реферат): У монографії викладено основні складники дидактики географії як вчення, що досліджує різні форми взаємодії навчання й учіння в процесі оволодіння учнями змістом географії у загальноосвітніх навчальних закладах. Розглянуто теоретичні засади навчання географії, особливості його компетентісної орієнтації, методи педагогічного наукового дослідження у шкільній географії й ретроспективу її становлення на теренах України та закор-доном, а також характерні риси чинної системи шкільної географічної освіти. Розкрито компоненти психодидактичного підґрунтя навчання географії з виокремленням психодидактичних засад цього навчання, що розвиває, й дидактичних принципів організації такого процесу. Викладено диференціацію й підходи до формування географічних компетенцій учнів і актуальні методи й методичні прийоми навчання географії. Розглянуто сучасні засоби навчання географії разом із географічними навчальними моделями. Висвітлено основні складники комп'ютериза-ції процесу навчання географії з приділенням головної уваги розробці поступальних електронних підручників і застосуванню географічних інформаційних систем і технологій. Систематизовано й розкрито різноманітні форми організації навчального процесу з географії з висвітленням організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії у різних режимах (традиційному, самостійної роботи й інтерактивному) та розглядом традиційних й нетрадиційних видів уроку географії, практичної й домашньої роботи з географії та позакласного й профільного географічного навчання. Наведено підходи до проектування й реалізації системи контролю, у т.ч. тестового, знань і вмінь учнів з географії. Виконано систематизацію сучасних технологій навчання географії з розкриттям особливостей застосування найбільш провідних. Для фахівців у сфері педагогіки й географії, студентів і викладачів університетів і вищих навчальних закладів, передусім педагогічних, а також співробітників загальноосвітніх навчальних закладів і інших установ і організацій освітнього профілю.
Описание: Дидактика географії : монографія (електронна версія) / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна, І. О. Діброва. – К.: Ніка-Центр, 2013. – CD (40 Мб), ISBN 978-966-521-619-3. – 570 с.
URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7391
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Дидактика географії.pdf20,25 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback