DSpace
 

DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Наукові видання >
Історична пам'ять >
2015(33) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4409

Название: Рецензія
Авторы: Капелюшний, В.П.
Ключевые слова: рецензія
Issue Date: 2015
Издатель: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Краткий осмотр (реферат): Одним із перспективних і актуальних напрямів у сучасному краєзнавстві є дослідження регіональної історії в її людському, особистісному вимірі – через конкретні долі, життєві й творчі біографії сучасників. Саме цей аспект історичного краєзнавства, та й історичної науки загалом, убезпечує її від знелюдненої, деперсоніфікованої картини розвитку суспільства, на небажані наслідки якої звертав увагу колег-істориків відомий медієвіст А. Гуревич: втрачаючи людину в історії, історики разом із тим утрачають і свого читача. Натомість ще донедавна історичні дослідження здебільшого «розчиняли» людей у безликій, безособовій безодні соціально-економічних та політичних процесів, наслідком чого стало зведення біографій до другорядного рівня в історичній літературі. Нині ж спостерігається неабияка увага з боку істориків до персоналістики, відображення суспільства як багатовимірної й різнопланової спільноти індивідуумів. Свідченням саме такого підходу до представлення портретів наукової й творчої інтелігенції рідного міста як віддзеркалення духовного життя сучасної Полтави є рецензований збірник нарисів істориків Вадима та Тетяни Демиденків «Слов'янські портрети-2».
Описание: Рец. на кн. : Демиденко В.О. Слов'янські портрети-2 [Текст]: збірник нарисів / В.О. Демиденко, Т.П. Демиденко. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. ‒ 272 с.
URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4409
Appears in Collections:2015(33)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kapeluschnij.pdf289,42 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback