DSpace
 

DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Наукові видання >
Ukrainian professional education >
2022(11) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/20618

Название: Дотримання академічної етики у науково-дослідницькій діяльності майбутніх фахівців вищої кваліфікації в університеті
Авторы: Корносенко, О.К.
Даниско, О.В.
Хлібкевич, С.Б.
Ключевые слова: науково-дослідницька діяльність
кваліфікаційна робота
дослідницька компетентність
академічна етика
майбутні фахівці вищої кваліфікації
фізична культура і спорт
Issue Date: 2022
Краткий осмотр (реферат): У статті на матеріалах професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації – магістрів спеціальностей 017 Фізична культура і спорт та 014.11 Середня освіта (Фізична культура) проведено дослідження аспектів дотримання академічної етики здобувачами вищої освіти у процесі науково-дослідницької діяльності в університеті. Актуалізовано необхідність формування науково-дослідницької компетентності фахівців магістерського рівня підготовки на засадах ідей поєднання та інтеграції змісту наукової і фахової діяльності для проведення досліджень на метапредметному рівні та відпрацювання технологій експериментальної роботи з обраної спеціальності. Метою дослідження обрано аналіз спеціальних наукових, методичних та програмно-нормативних джерел професійної підготовки майбутніх фахівців вищої кваліфікації спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура) і 017 Фізична культура і спорт другого (магістерського) рівня, виявлення видів науково-дослідницької діяльності, обґрунтування значення дотримання здобувачами вищої освіти принципів академічної доброчесності та формування рекомендацій для розвитку науководослідницької компетентності магістрів обраних спеціальностей. З’ясовано поняття «науково-дослідницька компетентність фахівців фізичної культури» як інтегральну характеристику особистості, що виявляється в усвідомленій готовності розробляти та реалізовувати наукові й прикладні проєкти, спрямовані на розв’язання проблем інноваційного характеру, обумовлену компонентами (аксіологічним, когнітивним, діяльнісним, професійно-рефлексивним) та здатністю здійснювати перехід від процесуальної до творчої діяльності з прагненням до саморозвитку й самовдосконалення. Це положення підтверджено документами про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка та відповідним Кодексом академічної доброчесності. Наведено приклади аналізу магістерських кваліфікаційних досліджень засобами антиплагіатної платформи Unichek із урахуванням необхідності встановлення 4-х рівнів унікальності робіт – високого, достатнього, середнього, низького. У рамках освітнього компоненту підготовки магістрів «Методологія та організація наукових досліджень» запропоновано низку рекомендацій для проведення лекційних і практичних занять.
Описание: Корносенко О. К., Даниско О. В., Хлібкевич С. Б. Дотримання академічної етики у науково-дослідницькій діяльності майбутніх фахівців вищої кваліфікації в університеті // Ukrainian professional education = Українська професійна освіта: науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2022. Вип. 11. С. 108-116.
URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/20618
Appears in Collections:2022(11)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
12.pdf443,89 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback