DSpace
 

DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Наукові праці студентів >
Дидаскал >
22 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18435

Название: Інтерактивне навчання студентів: методичні аспекти
Авторы: Семеновська, Л.А.
Рамусь, М.
Ключевые слова: інтерактивне навчання
студент
дискусія
мозковий штурм
лекція
семінарське заняття
професійна підготовка майбутнього фахівця
гра
навчальна гра
тренінг
метод проектів
майбутній фахівець вищої школи
Issue Date: 2021
Краткий осмотр (реферат): Важливу роль у досягненні високої якості підготовки майбутніх фахівців відіграє організація інтерактивного навчання, оскільки за його умов студент стає суб'єктом пізнавальної діяльності, вступає в діалог із викладачем, бере активну участь в когнітивному процесі, виконуючи творчі, пошукові та проблемні завдання. Інтерактивне навчання як педагогічний феномен дозволяє успішно формувати в студентів здатність адаптуватися в академічній групі та приймати на себе відповідальність за її діяльність; вміння встановлювати особистісні контакти, конструктивно обмінюватися інформацією; здатність генерувати і формулювати ідеї, проекти; готовність до виправданого ризику та прийняття нестандартних рішень; вміння чітко й переконливо викладати свої думки, бути небагатослівним, але зрозумілим; здатність ефективно управляти своєю діяльністю та передбачати її наслідки тощо. Наукові та методичні аспекти інтерактивного навчання розроблено й висвітлено в працях Б. Ананьєва, Л. Виготського, Д. Ельконіна, Л. Занкова, А. Леонтьєва, В. Лозової, С. Рубинштейна та ін. (дослідження активності людини, з’ясування психологопедагогічних засобів активізації її навчально-пізнавальної діяльності); В. Андрущенка, М. Бахтіна, В. Біблера, О. Бодальова, В. Кемерова, В. Кременя та ін. (визначення її діалогічної сутності, виявлення соціальних і культурологічних закономірностей розвитку); В. Беспалька, Л. Буркової, В. Лозової, В. Паламарчук, Г. Селевка, О. Пєхоти та ін.
Описание: Семеновська Л. А., Рамусь М. Інтерактивне навчання студентів: методичні аспекти // Дидаскал : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український контекст», 16–17 лист. 2021 р. / Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка. Полтава, 2021. № 22. С. 251-255.
URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18435
Appears in Collections:22

Files in This Item:

File Description SizeFormat
96.pdf488,43 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback