DSpace
 

DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Природничий >
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
28 Каришинські читання >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17774

Название: Еколого-естетичний аспект професійної компетентності педагога
Авторы: Ткаченко, О.М.
Ключевые слова: еколого-естетична культура
педагог
освіта України
професійна культура
екологічне виховання
Issue Date: 2021
Краткий осмотр (реферат): Порушення рівноваги між сучасним суспільством і природою, яке веде до руйнування наявних екосистем, актуалізує потребу підвищення еколого-естетичної культури людства. Становлення цього виду культури у поколінь, що зростають, сприяє гармонізації взаємодії людини і природи через виявлення їхньої єдності в процесі раціонального й емоційного пізнання, викликає «шанобливе ставлення до довкілля», проголошене Концепцією Нової української школи однією із загальнолюдських цінностей, яка повинна формуватись в учнів. Готовність педагога до формування ціннісного ставлення до природи у здобувачів освіти актуалізує еколого-естетичний аспект його професійної компетентності. Проблеми професійної компетентності педагога, визначення різних її видів, структурних елементів досліджували А.О. Деркач, І.О. Зимня, І.А. Зязюн, Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, Л.Л. Хоружа та інші. Специфіку організації екологічного, зокрема й еколого-естетичного, виховання школярів висвітлювали Л.П. Печко, І.Ф. Смольянінов, Г.С. Тарасенко, Д.Х. Хацкевич, інші науковці.
Описание: Ткаченко О. М. Еколого-естетичний аспект професійної компетентності педагога // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХVIІІ Каришинські читання) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 27-28 трав. 2021 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. – Полтава : Астрая, 2021. – C. 295-297.
URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17774
Appears in Collections:28 Каришинські читання

Files in This Item:

File Description SizeFormat
120.pdf324,88 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback