DSpace
 

DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Автореферати та дисертації >
Дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17246

Название: Історико-культурологічний вимір повсякдення колективів педагогічних вишів радянської України 1920-х – першої половини 1960-х років
Авторы: Лук'яненко, О.В.
Ключевые слова: повсякдення
колектив
педагогычний виш
радянська Україна
УРСР
Issue Date: 2018
Краткий осмотр (реферат): Дослідження присвячене комплексному аналізу щодення колективів вищої педагогічної школи України 1920-1960-х рр. Дисертація робить акценти на системних складових структури повсякдення студентів та співробітників освітянських вишів УСРР/УРСР. Автор визначає актуальність дослідження на державному, галузевому та суб’єктивному рівнях. Робота окреслює теоретико-методологічні засади вивчення повсякдення вищої педагогічної школи України І половини ХХ століття та характеризує стан і рівень наукової розробки теми. Література аналізувалася на основі семантичного підходу відповідно до її поділу на чотири рівні з урахуванням родових ознак: дослідження мегарівня (розвідки з історії повсякдення), мезорівня (праці з соціокультурного розвитку радянської України), мікрорівня (дослідження з історії педагогічних вишів) та нанорівня (пошуки з відтворення будення педагогічних колективів). Дисертація подає аналіз достовірності та ємність наявної джерельної бази з урахуванням повноти її опрацювання дослідниками у галузі історії будення. Джерела описані відповідно до трирівневого поділу. На найвищому рівні вони об’єднані у групу, що допомогла відтворити технології впливу на буденний світ освітян, та на ту, що змальовує реальні умови їхнього життя з реакцією самих суб’єктів групи. На другому рівні класифікації автор описав джерела офіційного зовнішнього, офіційного внутрішнього, індивідуального та масового спрямування. Дисертація пропонує модель опису повсякдення замкненої соціальної групи, вироблену на основі принципу міждисциплінарності. Вона включає у себе аналіз систематичних характеристик соціальної групи (назви, самоназви, кількісних показників, внутрішньої таксономії, особливостей членства у групі, іншування, вибуття, повернення до неї). На іншому рівні подаються описи простору життєдіяльності групи, бюджету часу, базових потреб, сімейного та інтимного життя. Осібно стоять проблеми життєвого циклу спільноти, поведінки всередині групи, світогляду та «екології» спільноти».
Описание: Лук’яненко О. В. Історико-культурологічний вимір повсякдення колективів педагогічних вишів радянської України 1920-х – першої половини 1960-х років. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України». – Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (м. Полтава), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси), 2018.
URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17246
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Lukyanenko_OV_Dissertation_2018.pdf4,44 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback