DSpace
 

DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Наукові видання >
Естетика і етика педагогічної дії >
2019(19) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12518

Название: Якість змішаного навчання як чинник підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури
Авторы: Даниско, О.В.
Ключевые слова: змішане навчання
професійна підготовка
майбутні вчителі фізичної культури
майбутній вчитель
якість освіти
Issue Date: 2019
Краткий осмотр (реферат): У статті визначено й схарактеризовано показники якісного змішаного навчання та теоретично обґрунтовано їх потенціал у підвищенні ефективності процесу професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. На основі аналізу та узагальнення зарубіжної наукової літератури з’ясовано ключові показники якості змішаного навчання, що взаємодіють як лінійно, так й ітеративно – персоналізація, майстерність, високі очікування, володіння (управління) студентами власними знаннями. Прогностична екстраполяція означених складників на вітчизняну практику вищої освіти засвідчує, що змішане навчання можна визначити якісним, якщо воно задовольняє такі вимоги: 1) базується на врахуванні індивідуальних потреб, мотивів, інтересів і здібностей кожного студента; 2) передбачає планомірне формування базових компетенцій на основі попереднього досвіду; 3) забезпечує досягнення студентами вимог державних стандартів, успішне засвоєння освітньо-професійної програми; 4) сприяє формуванню у майбутніх учителів фізичної культури активної суб’єктної позиції у самоорганізації індивідуальної освітньої траєкторії, відповідальності за результати навчання, здатності творчо використовувати здобуті знання, уміння й навички в подальшій професійній діяльності.
Описание: Даниско О. В. Якість змішаного навчання як чинник підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / О. В. Даниско // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2019. – Вип. 19. – C. 176-189.
URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12518
Appears in Collections:2019(19)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Danysko.pdf513,37 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback