DSpace
 

DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет природничих наук та менеджменту >
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
20 Каришинські читання >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10022

Название: Методичні засади дослідження водойм на міських територіях
Авторы: Клепець, О.В.
Ключевые слова: міські водойми
водні ресурси
водойми в місті
міські території
охорона водних ресурсів
дослідження водойми
водний паспорт
протокол обстеження міської водойми
Issue Date: 2013
Краткий осмотр (реферат): Одним із найбільш очевидних негативних наслідків урбанізації є загострення гідроекологічної ситуації на міських територіях, обумовлене погіршенням санітарнобіологічного стану різних водних об’єктів – річок, озер, ставків тощо. Під сильним пресингом широкого спектру антропогенних чинників одночасно із зниженням якості води як ресурсу у водних екосистемах відбуваються деструктивні зміни середовища існування гідробіонтів і, як наслідок, трансформація структури їх угруповань, що проявляється у замуленні й заболоченні водойм, «цвітінні» води, зменшенні рибопродуктивності. Загрозлива тенденція до втрати водоймами свого природного і господарського значення актуалізує необхідність різнопланових досліджень водних екосистем міських територій з метою з’ясування меж їх стійкості в умовах урбанізації. Тим більше, що до останнього часу роль міських водойм (переважно невеликих за своїми розмірами) у підтриманні здорового довкілля для значної кількості населення належно оцінена не була. Про це, зокрема, свідчать невисокий ступінь інвентаризації та паспортизації водних об’єктів у містах, низька поінформованість громадськості про локальні проблеми водних ресурсів тощо.
Описание: Клепець О. В. Методичні засади дослідження водойм на міських територіях / О. В. Клепець // Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі. XX Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2013 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – С. 153-156.
URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10022
Appears in Collections:20 Каришинські читання

Files in This Item:

File Description SizeFormat
76.pdf423,41 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback